Statybos dalyvių atsakomybės formulė

STATYBŲ IR NT TEISĖ

9/26/20221 min read

Statybos rangos teisinių santykių reglamentavimas yra sudėtingas. Ypač statybos dalyvių vaidmenys ir atsakomybės pasidalinimas.

Statybos rangos sutartyje pagrindinį teisinį vaidmenį atlieka rangovas ir užsakovas. Tačiau praktine prasme - statybų aikštelėje svarbiausias vaidmuo tenka darbų vadovui ir techniniam prižiūrėtojui.

Esu turėjusi labai karštų ginčų dėl delspinigių už laiku neatliktus statybos darbus sumokėjimo. Pavyzdžiui, vienas iš jų kilo tuomet, kai užsakovas pareikalavo iš rangovo delspinigių už vėlavimą. Rangovas gindamasis nurodė, kad dėl laiku neatliktų darbų yra paties užsakovo kaltės, nes užtruko papildomų darbų derinimas su techniniu prižiūrėtoju. Kaip atsikirto užsakovas? Nurodydamas, kad statinio techninis prižiūrėtojas nėra jo atstovas ir visi probleminiai klausimai dėl darbų suderinimo turėjo būti sprendžiami tiesiogiai su pačiu užsakovu. Šią bylą rangovas pralaimėjo dėl įvairių niuansų visumos, tačiau tą kartą klausimas dėl statybos techninės priežiūros vadovo vaidmens ir jo indėlio neišlaikant terminų liko atviras, o užsakovas ir rangovas - nelaimingi, negavę tikslaus atsakymo.

Džiaugiuosi, jog Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2022-08-31 civilinėje byloje priėmė Nr. e3K-7-184-421/2022 priėmė nutartį, kurioje yra konstatuota, jog statybos rangos santykiuose statybos techninis prižiūrėtojas veikia kaip užsakovo ATSTOVAS, o statybos vadovas – kaip rangovo ATSTOVAS. Atitinkamai buvo padaryta išvada, kad sprendžiant statybos rangos šalių -ginčus dėl tinkamo sutarties vykdymo statybos techninio prižiūrėtojo ir/ar statybos vadovo veiksmai ar neveikimas turi būti vertinami atitinkamai kaip atlikti paties užsakovo ar rangovo.

Taigi, po šios nutarties priėmimo:

1) Užsakovai – neignoruokite techninio prižiūrėtojo vaidmens, dirbkite komandoje, kadangi teisine prasme jie yra laikomi jūsų atstovai, dėl jų neveikimo atsakysite prieš rangovus jūs, ne techninis prižiūrėtojas;

2) Rangovai – techninis prižiūrėtojas nesilaiko terminų, nebendradarbiauja? Reikšdami atsikirtimus dėl delspinigių tikrai galėsite remtis jo neveikimu ir šia LAT nutartimi, bet ar turite tam laiko? Kritiniais momentais įtraukite į informavimą ir užsakovą, tuomet jo pretenzijoms ir ginčams nepaliksite erdvės.

Apibendrintai, statybos dalyvių atsakomybės formulė yra:

[Užsakovas + Techninis prižiūrėtojas] x [Rangovas + Darbų vadovas] = STATYBOS.